Novinky a aktuality Gynekologie Praha

Informovat o novinkách a aktualitách v ordinacich Gynekologie Praha. Zde publikujeme důležité informace týkající se tématu a provozu. ordinací. Novinky Vám případně mohou být zadány na email (odběr newsletteru)

Prenatální péče

Prenatální péče

Péče v těhotenství je důležitou součástí naší práci, zpracováváme individuální plán péče v průběhu těhotenství tak, abychom nezanedbali něco důležitého.

Ale nechceme zatěžovat zdravé těhotné ženy zbytečnými vyšetřeními. Řídíme se doporučenými postupy ČGPS ČLS JEP, ale snažíme se přizpůsobit tato doporučení individuálně každé ženě.

Ultrasonografické vyšetření v těhotenství je bezpečná a spolehlivá metoda hodnocení stavu plodu, proto jsme se s kolegyni shodly na tom, že provádíme UZ vyšetření u každé těhotenské návštěvy.

Někdy to je jenom krátké vyšetření k hodnocení srdečných akcí plodu, někdy podrobnější vyšetření biometrie a morfologie miminka. Jsou však dvě vyšetření, na která posíláme ke kolegům na vyšší pracoviště – kombinovaný screening 1 trimestru včetně screeningu IUGR a preeklampsie, a podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.–22. týdnu těhotenství